Kronikk om kontantstøtten på NRK Ytring

Denne våren har det blitt foreslått på stortinget å avskaffe kontantstøtten, til fordel for full barnehagedekning. En av argumentene som blir brukt, er at kontantstøtten hindrer integrering av innvandrerer kvinnene og således barna deres som går glipp av verdifull språkutvikling i barnehagen. Jeg er enig med dette, og ser at innvandrere trenger å integreres gjennom arbeid, da dette er en verdifull arena for blant annet språkopplæring og samfunnsforståelse. Men jeg synes likevel kontantstøtten er en god ordning og støtte til de familiene som ønsker å utsette barnehagestarten for barna sine. Jeg er for velferdsordninger som gir oss valgmuligheter, og ikke bare de som ønsker å styre oss i en spesifikk retning.

Jeg valgte selv barnehageplass for Odin fra han var 14 måneder. Det var det rette for han, meg og familien vår som en helhet. Jeg har aldri angret på det. Men selv om det var et riktig valg for Odin, er det ikke nødvendigvis slik for alle barn. Jeg har med dette i tankene skrevet denne kronikken om kontantstøtten publisert NRK Ytring, som dere kan lese her.

 

Leave a comment

Your email adress will not be published.

Comment *