Kvinnedagen

1 Comment på Kvinnedagen

 1. Siren
  Wednesday, 9. March 2016 23:13

  Til syvende og sist skaper omstendighetene holdninger, ogsaa de omstendighetene som tilrettelegges for i form av statlige vedtekter.

  Jeg har vaert kvinnelig arbeider i mannsdominerende arbeid i Norge i over ett 10 aar. (Kanksje ikke lenger mannsdominerende, naar det snakkes om Norge.)
  Naa jobber jeg med kostnadsestimering ved et lite skipsverft i en mindre by i ett annet vestlig land. Under intervjuet ble jeg spurt hvorvidt jeg kunne forholde meg til eventuelle kommentarer som maatte komme fra kollegaer (mannlige kollegaer). Her var ‘jentene’ opprinnelig kun ansatt I administrasjonen, mens ‘guttene’ driver butikken I produksjonen. To ganger har jeg blitt spurt om jeg har gaatt meg vill, naar jeg har tatt runden ute paa verftet for aa studere arbeidet som paagaar.

  Det er i mange tilfeller her, at det i produksjonen jobbes flere skift, samt helger. Samtidig er det i mange tilfeller i denne byen ogsaa slik at kvinner jobber deltid. Oftest er det kanskje dem som kjorer barna til og fra skolen, hvilket jo avhenger av at man har en kortere arbeidsdag. Fedre tilbringer gjerne mindre tid sammen med sine barn enn barnas modre. Avstandene mellom far og mor blir ogsaa storre, naar far jobber 125 % for a dekke inn for mors tapte 25 %. Sjansen for at ett familie forhold ryker er der. Spesielt dersom det ikke er familien selv som har valgt logistikken i sin hverdag. Det er fint aa faa aksept for aa avslutte arbeidsdagen tidlig slik at man kan hente barn paa skole og i barnehage. I Norge er det heldigvis ikke bare kvinner som blir akseptert for dette.

  I avisene her har det i uker vaert annonsert for arrangementer i anledning kvinnedagen. Da handler det om tilstelninger som en bedre middag, med underholdning i form av innlegg holdt av kvinner. Kvinner som typisk har traadd ut av den tradisjonelle kvinne rollen, og dermed oppnaadd fantastiske maal. Kvinner som fremdeles er modre og partnere til menn. Kvinner som vi har sett lignende typer av i hver minste krok i Norge i over ett 10 aar.

  Holdninger som bunner i at et lands stat ikke har valgt aa tilrettelegge for utskilling av forskjeller i rettighetene for kvinner og menn. Slike holdninger er UT I Norge.
  Kvinnedagen i Norge handler ikke om en aften med en bedre middag for dem som er kvinner. Jeg er enig med deg Sandra, i Norge handler kvinnedagen om aa feire de valgmulighetene kvinner og deres partnere har.

  Reply

Reply to Siren Cancel

Your email adress will not be published.

Comment *